logo

02.07.2020r

Miesiąc z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 22.06.2020 - 02.07.2020r

Tak jak w poprzednich okresach największe stężenia zanieczyszczeń zanotowane zostały na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości.

Zastanawiające są piki PM10 na stacji przy ul. Wokalnej na Ursynowie. Trwają krótko – 2, 3 godziny w porze nocnej lub przedpołudniowej. Wznowione loty samolotów?

Stacja komunikacyjna - Al. Niepodległości

jakość powietrza- stacja zanieczyszczeń komunikacyjnych przy ul. Niepodległości

Stacja tła miejskiego na Targówku - ul. Kondratowicza

jakość powietrza- stacja tła miejskiego przy ul. Chrościckiego

Stacja tła miejskiego na Ursynowie - ul. Wiolinowa

jakość powietrza- stacja tła miejskiego przy ul. Wiolinowej 1

Stacja tła miejskiego we Włochach - ul. Chrościckiego

jakość powietrza- stacja tła miejskiego przy ul. Chrościckiego

Stacja tła miejskiego w Wawrze ul. Bajkowa

jakość powietrza- stacja tła miejskiego przy ul. Bajkowa

Stacja tła miejskiego na Bielanach ul. Tołstoja

jakość powietrza- stacja tła miejskiego przy ul. Bajkowa

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska

- -

wszelkie prawa zastrzeżone