17.06.2019r.

Petycja do prezydenta Trzaskowskiego jest następstwem informacji NIK o wynikach kontroli dotyczącej działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.
Jak się pan prezydent przychyli, będziemy mogli chronić się sami.

Petycja

Pan Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zakupienie przez urząd miasta urządzeń do indywidualnych pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) dla mieszkańców.

W naszym mieście większość stacji bazowych telefonii komórkowej powstaje bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko człowieka. Wraz z rosnącą świadomością zagrożeń ze strony promieniowania niejonizującego, wzrasta zaniepokojenie mieszkańców Warszawy mieszkających bezpośrednio w otoczeniu tego rodzaju stacji.

Do naszych organizacji ekologicznych coraz częściej zgłaszają się mieszkańcy przekonani o negatywnym oddziaływaniu stacji, najczęściej usytuowanej na dachu ich domu, prosząc o pomoc. Nasze organizacje nie posiadają żadnych narzędzi do weryfikacji tego rodzaju zgłoszeń.

Bezradność mieszkańców zamieszkujących w pobliżu stacji bazowych znalazła swoje odzwierciedlenie w ostatnim raporcie NIK z maja 2019 roku. W opracowaniu „Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej” jednoznacznie stwierdzono, że podczas wykonywania pomiarów PEM pomija się miejsca w bezpośrednim otoczeniu stacji bazowej, w tym miejsca trwałego przebywania ludzi.

Ten problem wcześniej dostrzegł prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Urząd, którym kieruje zakupił urządzenia o nazwie ekspozymetry, rejestrujące indywidualną ekspozycję na pola elektromagnetyczne.

Urządzenia, którymi dysponuje Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa udostępniane są bezpłatnie mieszkańcom. I mimo że wyniki pomiarów wykonane tym urządzeniem są tylko dla wiedzy mieszkańca, to na pewno służą do rozwiania jego wątpliwości związanych z działalnością stacji bazowych. A w przypadku niepokojących wskazań mogą być podstawą do przeprowadzenia sprawdzających badań przez akredytowane laboratorium.

Przychylne ustosunkowanie się do tej sprawy przez pana prezydenta pozwoli na wprowadzenie na poziomie miasta niezbędnego elementu kontroli społecznej, zgodnego z zasadą przezorności ekologicznej.

Za Stowarzyszenie Zielone Mazowsze Patryk Bielecki

Za Stowarzyszenie Ekologiczne Światowid Krystyna Kowalska

Tagi: promieniowanie elektromagnetyczne, stacja bazowa telefonii komórkowej, petycja, dozymetry


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone