logo

24.06.2022r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 06.06. - 20.06.2022 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym 14 dniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenie pyłów zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy al. Niepodległości ok. 23 µg/m3, trochę mniej na stacji przy Tołstoja ok. 21 µg/m3.
Na pozostałych poniżej 15 µg/m3.

Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnej (50 µg/m3) normy średniodobowej:

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie PM 2,5 zarejestrowano na stacji przy Tołstoja ok. 14 µg/m3.
Na stacji komunikacyjnej przy al. Niepodległości ok. 10 µg/m3!
Na pozostałych stacjach ok 7,5 – 9,8 µg/m3.

Ile PM 2,5 w PM 10

Porównajmy tę zależność za pomocą wykresów na podstawie danych ze stacji komunikacyjnej i stacji przy Tołstoja (czerwonym kolorem stężenia PM 10, granatowym PM 2,5):

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Bujna zieleń dosięgająca urządzeń zasysających powietrze robi swoje...Miejscowo, redukuje nawet do 30% drobne pyły. O tyle mniej więcej w sezonie wegetacyjnym zaniżony jest poziom niebezpiecznych dla zdrowia pyłów.
Nie trzeba dodawać, że 3 metry przed lub za stacją oddychamy realnym powietrzem.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Jak widać, trochę więcej drobnego pyłu wpada do pobornika na stacji pozbawionej zieleni.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone