logo

14.07.2021r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 28.06 – 12.07.2021 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenia PM 10 zarejestrowano jak zwykle na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości. Średnia dla 14 dniowego okresu badawczego wynosiła ok. 40 µg/m3 identycznie jak w poprzednim okresie. Jak na okres wakacyjny to bardzo wysokie stężenie pyłów. Do tego jeszcze z jednym dniem (29.06.2021) z przekroczeniem dopuszczalnej normy dobowej.

Na pozostałych stacjach średnie dla całego okresu stężenie PM 10 wynosiło pomiędzy 20 - 24 µg/m3.

W dalszym ciągu nie ma wyników ze stacji na Targówku (usytuowanej na terenie szpitala Bródnowskiego). Pomiary lub ujawnianie wyników zakończono 14.09.2020 r. o godzinie 13,00.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenie PM 2,5 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości - średnio ok. 16 µg/m3.

Zawartość PM 2,5 w PM 10 w badanym okresie wynosiła 40%.

Na pozostałych stacjach średnie stężenie PM 2,5 wynosiło ok. 11,5 – 13 µg/m3.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone