logo

05.02.2024r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 15.01. - 28.01.2024 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym czternastodniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie pyłów na poziomie ok. 29,3 µg/m3 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości, niższe na ul. Tołstoja ok. 21,8 µg/m3.
Najniższe na stacji przy ul. Kondratowicza ok. 16,6 µg/m3.

18 stycznia na stacji przy Al. Niepodległości zarejestrowano przekroczenie dopuszczalnej (50 µg/m3) normy średniodobowej – 54,8 µg/m3.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie PM 2,5 jak zwykle zarejestrowano na stacji przy ul. Tołstoja ok. 20,2 µg/m3, niższe na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości ok. 17,9 µg/m3, a najniższe przy Kondratowicza ok. 12,8 µg/m3.

Pamiętajmy, że stężenia PM 2,5 w powietrzu powyżej 18 µg/m3 uznaje się za zagrażające zdrowiu i życiu człowieka (oprócz podrażnień gardła, kaszlu, ataków astmy zwiększa się częstotliwość występowania udarów, zawałów).

Ile PM 2,5 w PM 10?

Na stacji komunikacyjnej średnio 61 %.
Na naszym wykresie wygląda to tak;

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

Na stacji przy ul. Tołstoja średnio 92,7 %.

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji przy Kondratowicza w Warszawie

W dalszym ciągu wykazywane stężenia zanieczyszczeń powietrza na stacji przy Tołstoja pokazują, że to ten rejon Warszawy w pierwszej kolejności powinno się objąć programem „Obszar czystego transportu” z uwagi na to, że najgroźniejsze dla zdrowia ludzkiego są mikro cząsteczki PM 2,5.

Chyba, że decydenci mają inne dane (prawdziwe?) o wielkości zanieczyszczenia powietrza w Śródmieściu Warszawy.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, ozon, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone