logo

24.08.2022r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 22.08. - 05.09.2022 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym 14 dniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenie pyłów zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy al. Niepodległości ok. 34 µg/m3, troszkę mniej na stacji przy Tołstoja ok. 33,4 µg/m3.
Najniższe na stacji na Ursynowie ok. 13 µg/m3.

Odnotowano przekroczenia dopuszczalnej (50 µg/m3) normy średniodobowej:
23.08.2022 r. na stacjach przy Tołstoja i al. Niepodległości i 24.08.2022 r. na czterech stacjach: przy Tołstoja, Bajkowej, Chrościckiego i al. Niepodległości.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie PM 2,5 zarejestrowano na stacji przy Tołstoja ok. 14,6 µg/m3.
Na stacji komunikacyjnej przy al. Niepodległości ok. 12,1 µg/m3.
A najniższe na stacji na Ursynowie ok 5,5 µg/m3!!!.

Czyli na Ursynowie mamy do czynienia z prawie idealną jakością powietrza, biorąc pod uwagę, że minimalnie przekracza stężenie tła, które dla cząstek poniżej 2,5 μm zostało oszacowane na 3-5 μg/m³ zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie Zachodniej.
No cóż, Ursynów jest zielona puszczą. Można poprawić jakość powietrza – można! Tylko trzeba umieć to zrobić. A jak to się robi to temat na inne opowiadanie. W tle teoria pana dr. Kamińskiego...

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone