logo

04.05.2021r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 19.04 – 03.05.2021 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenia PM 10 zarejestrowano jak zwykle na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości. Z wyliczenia wynika, że średnia dla 14 dniowego okresu badawczego wynosiło ok. 47,4 µg/m3.
W tym okresie mieliśmy 6 dni z przekroczeniami dopuszczalnej normy dobowej określonej w wysokości 50,0 µg/m3.
Najwyższe stężenie dobowe wystąpiło 27 kwietnia i wynosiło ok. 76 µg/m3.

Na stacji przy ul. Chrościckiego zarejestrowano średnio ok. 30 µg/m3 PM 10, a na pozostałych stacjach 20 – 22,5 µg/m3.

W dalszym ciągu nie ma wyników ze stacji na Targówku (usytuowanej na terenie szpitala Bródnowskiego). Pomiary lub ujawnianie wyników zakończono 14.09.2020 r. o godzinie 13,00.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenia PM 2,5 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości średnio ok. 18,1 µg/m3 !!!!

To już nawet nie jest śmieszne; zawartość PM 2,5 w PM10 w badanym okresie wynosiła 38%!

Tak dziwnie ustawiony jest pomiar pyłów na tej stacji, że 2 – 3 maja w godzinach 22,00 - 1,00 przy niskich stężeniach PM 2,5 wynoszących 1,6 – 1,9 µg/m3, zabrakło skali dla PM 10 (?).

Dlaczego monitoring nie pokazuje w tych godzinach stężenia PM 10?

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Jeszcze nie tak dawno pokazywał minus i jakąś liczbę, a teraz po prostu pustą rubrykę!

Na pozostałych średnie stężenie PM 2,5 wynosiło od ok. 13,5 do ok. 15,0 µg/m3.

Na tych pozostałych stacjach niskie stężenia PM 2,5 nie przeszkadzały w pokazaniu stężeń PM 10.

Na przykład na stacji przy ul Bajkowej w tych samych godzinach rejestrowano godzinowe PM 2,5 od 1,0 do 1,3 µg/m3 i godzinowe PM 10 od 1,1 do 1,5 µg/m3. I na tej stacji można było wykazać, że jeżeli jest PM 2,5 to musi być też PM 10. Ale już na stacji komunikacyjnej tak to nie działa.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone