logo

30.12.2021r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 13.12 – 29.12.2021 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym 14 dniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie PM 10 zarejestrowano na stacji przy ul. Tołstoja - ok. 36 µg/m3, a na stacji komunikacyjnej zaledwie ok. 32,4 µg/m3.
Na stacji przy ul. Chrościckiego – ok. 30 µg/m3 a na pozostałych dwóch stacjach ok 27 – 27,5 µg/m3.

Przekroczenie dopuszczalnych stężeń średniodobowych – 50 µg/m3, zarejestrowano na różnych stacjach:
13 grudnia na Tołstoja, Bajkowej i Niepodległości.
14 grudnia na Tołstoja.
15 grudnia na Tołstoja.
21 grudnia na Niepodległości.
23 grudnia na Niepodległości i Tołstoja.
26 grudnia na Tołstoja.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Pierwsze miejsce z najwyższym średnim stężeniem PM 2,5 zajmuje ponownie stacja przy Tołstoja ok. 30,7 µg/m3.
Drugie miejsce stacja przy Bajkowej z wynikiem ok. 24,5 µg/m3.
Tuż za nią stacja przy Chrościckiego z ok. 24 µg/m3.
Podobnie jak w poprzedni8m okresie trzecie miejsce zajmują wspólnie stacje przy Niepodległości, na Ursynowie i przy Chrościckiego z wynikiem ok. 22,2 – 22,5 µg/m3!

Trudno zgadnąć dlaczego na stacji komunikacyjnej tak „nienaukowo” układają się proporcje PM 10 i PM 2,5.
Ale doceniamy twórczy wysiłek nadzorujących urządzenia pomiarowe.
Obecnie, gdy poziom PM 10 jest niski nie wyświetlają się już minusowe poziomy PM 2,5. Po prostu gubią się gdzieś w przestrzeni, gdy rośnie stężenie PM 10.

ile PM 2.5 w PM 10 na stacji komunikacyjnej

Dlatego, dopiero gdy przyjmiemy za realne to coś, co ociera się o spiskową teorię, możemy spokojnie przyglądać się wykresowi, na przykład, stężeń zanieczyszczeń pyłowych ze stacji w Nakle nad Notecią.

ile PM 2.5 w PM 10 na stacji w Nakle nad Notecią Trudno na nim dostrzec przebieg obu linii...

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone