logo

16..08.2023r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 31.07. - 13.08.2023 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym czternastodniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie pyłów na poziomie ok. 28,4 µg/m3 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości, dużo niższe przy ul. Tołstoja ok. 16,2 µg/m3.
Najniższe na stacji przy ul. Chrościckiego ok. 8,2 µg/m3.

W okresie badawczym nie zarejestrowano przekroczeń dopuszczalnej (50 µg/m3) normy średniodobowej.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnia stężenie PM 2,5 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości 10,4 µg/m3, niższe przy Tołstoja ok. 8,8 µg/m3.
Podobnie jak w poprzednim okresie najniższe na dwóch stacjach: na Ursynowie i przy Bajkowej ok. 6,1 µg/m3.

Ile PM 2,5 w PM 10?

Na stacji komunikacyjnej jest go jeszcze mniej niż w poprzednim okresie – 36,6 %.
Na wykresie wygląda to tak;

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

Czyli oszustwa ciąg dalszy.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone