logo

24.02.2021r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 08.02 – 22.02.2021 r.

Nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu oddychamy powietrzem bardzo mocno nasyconym mikropyłami idealnymi nośnikami wirusów.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenia PM 10 zarejestrowano jak zwykle na stacji komunikacyjnej przy ul. Niepodległości ok. 52,0 µg/m3. Na pozostałych stacjach stężenia PM 10 były trochę niższe i wynosiły ok. 41 – 45 µg/m3.

W dalszym ciągu nie ma wyników ze stacji na Targówku (usytuowanej na terenie szpitala Bródnowskiego). Pomiary lub ujawnianie wyników zakończono 14.09.2020 r. o godzinie 13,00.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenia PM 2,5 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości średnio ok. 39,0 µg/m3, na pozostałych od 32,0 do 35,0 µg/m3

To bardzo niebezpieczne dla luszi stężenia biorąc pod uwagę, że badania potwierdziły negatywne skutki dla zdrowia przy poziomie mikropyłów 13 - 18 µg/m3.

Podsumowując; mimo niskich temperatur („kopciuchy pracują pełną parą”) to najwyższe stężenia pyłów jak zawsze rejestruje stacja komunikacyjna.

Decydentów nadal to nie interesuje.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone