logo

14.05.2024r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 22.04. - 05.05.2024 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym czternastodniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie pyłów na poziomie ok. 29,3 µg/m3 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości, niższe na stacji przy ul. Tołstoja ok. 24,3 µg/m3..
Tradycyjnie najniższe na stacji przy ul. Chrościckiego ok. 13,3 µg/m3.

W okresie badawczym nie zarejestrowano przekroczenia dopuszczalnej
(50 µg/m3) normy średniodobowej.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie PM 2,5 zarejestrowano na stacji przy ul. Tołstoja ok. 14 µg/m3, niższe na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości ok. 13,3 µg/m3, a najniższe na stacji przy Chrościckiego ok. 7,6 µg/m3.

Ile PM 2,5 w PM 10?

Na stacji komunikacyjnej średnio 45,4 %.
Na naszym wykresie wygląda to tak;

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

Na stacji przy ul. Tołstoja średnio 57,8 %.

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji przy Tołstoja w Warszawie

Na stacji przy ul. Chrościckiego średnio 57,1 %.

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji przy Chrościckiego w Warszawie

Żółtym kolorem zaznaczyliśmy podobne stężenia PM 10 i różne stężenia PM 2,5 na stacjach przy Tołstoja i Chrościckiego.
Oba wykresy jak widać pokazuje inną jakość powietrza w pierwszym tygodniu i inną w drugim tygodniu.
W pierwszym tygodniu PM 2,5 nadążało za PM 10 ale w drugim tygodniu już nie.
To przykład manipulacji pomiarami zanieczyszczeń powietrza.
Jedynie na stacji komunikacyjnej konsekwentnie w całym okresie pomiary wykazują wysokie PM 10 i niskie PM 2,5.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, ozon, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska, Tołstoja, al. Niepodległości, ul. Chrościckiego


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone