logo

14.07.2021r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 20.09 – 04.10.2021 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe stężenia PM 10 zarejestrowano jak zwykle na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości. Średnia dla 14 dniowego okresu badawczego była bardzo wysoka i wynosiła 25 µg/m3.

Na pozostałych stacjach średnie dla całego okresu stężenie PM 10 wynosiło od ok. 18 do ok. 22 µg/m3.

W dalszym ciągu nie ma wyników ze stacji na Targówku (usytuowanej na terenie szpitala Bródnowskiego). Pomiary lub ujawnianie wyników zakończono 14.09.2020 r. o godzinie 13,00.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

I niespodzianka! Najwyższe średnie stężenie PM 2,5 zarejestrowano na stacji przy Tołstoja i na Ursynowie ok. 15,3 µg/m3, a na komunikacyjnej przy Al. Niepodległości zaledwie ok. 13,4 µg/m3.

Zaczekajmy na ogołocenie kontenera z liści winobluszczu trójklapowego...

Na pozostałych stacjach ok. 12,5 – 13,0 µg/m3.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone