logo

08.11.2023r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 06.11. - 19.11.2023 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym czternastodniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie pyłów na poziomie ok. 28 µg/m3 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości, niższe przy ul. Tołstoja ok. 21,2 µg/m3, niewiele mniej przy ul. Bajkowej i na Ursynowie ok. 20,1 µg/m3.
Najniższe na stacji przy ul. Chrościckiego ok. 12,5 µg/m3.

W okresie badawczym na żadnej stacji nie zarejestrowano przekroczenia dopuszczalnej (50 µg/m3) normy średniodobowej..

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie PM 2,5 zarejestrowano na stacji przy ul. Tołstoja ok. 18,7 µg/m3, niższe na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości ok. 16,7 µg/m3.
Najniższe na ul. Chrościckiego ok. 10,4 µg/m3.

Ile PM 2,5 w PM 10?

Na stacji komunikacyjnej średnio aż 59,6 % - chyba najwięcej w tym roku!
Na wykresie wygląda to tak;

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

Dla porównania na stacji przy ul. Chrościckiego aż 83,2%

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, ozon, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone