logo

12.06.2024r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 20.05. - 02.06.2024 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym czternastodniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie pyłów na poziomie ok. 25,7 µg/m3 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości, niższe na stacji przy ul. Tołstoja ok. 25,3 µg/m3 (dostępne wynika z 6 dni).
Tradycyjnie najniższe na stacji przy ul. Chrościckiego ok. 10,5 µg/m3.

W okresie badawczym nie zarejestrowano przekroczenia dopuszczalnej (50 µg/m3) normy średniodobowej.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie PM 2,5 zarejestrowano na stacji przy ul. Tołstoja ok. 15,9 µg/m3, niższe na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości ok. 12,9 µg/m3, a najniższe na stacji przy Chrościckiego ok. 7,1 µg/m3.

Ile PM 2,5 w PM 10?

Na stacji komunikacyjnej średnio 50,2 %.
Na naszym wykresie wygląda to tak;

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

Porównując z poprzednim okresem stężenie PM 2,5 w PM 10 zwiększyło się o prawie 18%.
Taka wyjątkowość warszawskiego powietrza...

Na stacji przy ul. Tołstoja średnio 62,8 %.

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji przy Tołstoja w Warszawie

Porównując z poprzednim okresem stężenie PM 2,5 w PM 10 zwiększyło się o prawie 20 %.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, ozon, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska, Tołstoja, al. Niepodległości, ul. Chrościckiego


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone