logo

04.01.2024r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 18.12. - 31.12.2023 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym czternastodniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie pyłów na poziomie ok. 17,6 µg/m3 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości, niższe na ul. Tołstoja ok. 13,9 µg/m3..
Najniższe na stacji przy ul. Chrościckiego ok. 9 µg/m3.

W okresie badawczym nie zarejestrowano przekroczenie dopuszczalnej (50 µg/m3) normy średniodobowej.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie PM 2,5 zarejestrowano na stacji przy ul. Tołstoja ok. 12,5 µg/m3, niższe na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości ok. 11 µg/m3, a najniższe przy Chrościckiego ok. 7,6 µg/m3.

Niskie stężenia zanieczyszczeń pyłów zawdzięczamy porywistym wiatrom. Jak wieje, w szczelinę pobornika pyły wpadają z trudnością. Jak mocno wieje, najczęściej pyły, którym się uda wpaść do środka są wydmuchiwane na zewnątrz.
Konstrukcję tego urządzenia zawdzięczamy amerykańskim „wynalazcom”, którzy sami przyznali, że nie prowadzili na nim badań w warunkach wietrznych.
A z wiatrem unosi się znacznie więcej kurzu...

Ile PM 2,5 w PM 10?

Na stacji komunikacyjnej średnio 62,5 %.
Na naszym wykresie wygląda to tak;

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

Na stacji przy ul. Tołstoja średnio 90 %.

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji przy Tołstoja w Warszawie

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, ozon, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone