logo

16..08.2023r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 28.08. - 10.09.2023 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym czternastodniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie pyłów na poziomie ok. 36,3 µg/m3 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości, dużo niższe przy ul. Chrościckiego ok. 27,6 µg/m3.
Najniższe na stacjacji przy Bajkowej ok. 13,3 µg/m3.

W okresie badawczym zarejestrowano jeden dzień – 9 wrzesnie z przekroczeniem dopuszczalnej (50 µg/m3) normy średniodobowej.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie PM 2,5 zarejestrowano na stacji przy ul. Chrościckiego ok. 18,8 µg/m3, na stacji przy Tołstoja ok. 16,6 µg/m3 a na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości 14,8 µg/m3.
Najniższe przy Bajkowej ok. 8,2.

Ile PM 2,5 w PM 10?

Na stacji komunikacyjnej średnio zarejestrowano 40,7 % pyłu PM 2,5 w PM 10.
Na wykresie wygląda to tak;

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

A na stacji przy Chrościckiego jest go 68,1%.
Na wykresie wygląda to tak;

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

Jak widać, 3-5 września aparat mierzący PM 2,5 zamarł gdy PM 10 ruszyło ostro do góry

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone