logo

19.02.2024r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 29.01. - 11.02.2024 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym czternastodniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie pyłów na poziomie ok. 25,9 µg/m3 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości, niższe na ul. Tołstoja ok. 19,6 µg/m3.
Najniższe na stacji przy ul. Kondratowicza ok. 13 µg/m3.

Na stacji przy Al. Niepodległości dwukrotnie zarejestrowano przekroczenie dopuszczalnej (50 µg/m3) normy średniodobowej: – 30 stycznia - 54,8 µg/m3, – 8 lutego - 52 µg/m3.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie PM 2,5 jak zwykle zarejestrowano na stacji przy ul. Tołstoja ok. 17,3 µg/m3, niższe na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości ok. 15,3 µg/m3, a najniższe przy Kondratowicza ok. 11,3 µg/m3.

Ile PM 2,5 w PM 10?

Na stacji komunikacyjnej średnio 59 %.
Na naszym wykresie wygląda to tak;

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

Na stacji przy ul. Tołstoja średnio 88,3 %.

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji przy Tołstoja w Warszawie

W dalszym ciągu wykazywane stężenia zanieczyszczeń powietrza na stacji przy Tołstoja pokazują, że to ten rejon Warszawy w pierwszej kolejności powinno się objąć programem „Obszar czystego transportu” z uwagi na to, że najgroźniejsze dla zdrowia ludzkiego są mikro cząsteczki PM 2,5.

Chyba, że decydenci mają inne dane (prawdziwe?) o wielkości zanieczyszczenia powietrza w Śródmieściu Warszawy.

Gdyby na stacji komunikacyjnej jak przy Tołstoja PM 2,5 stanowiło 88,3% PM 10 (nie wątpimy, że tak jest), to średnie stężenie tego mikro pyłu wynosiłoby ok. 23 µg/m3. A jak już wspominaliśmy, WHO uznaje stężenia PM 2,5 powyżej 18 µg/m3 za szkodliwe dla zdrowia.
Poza tym, zaniżając stężenia pyłów łatwiej w bilansie rocznym zmieścić się w dopuszczalnej normie ustalonej na 20 µg/m3.

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, ozon, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone