logo

16..08.2023r

Tydzień z warszawskim powietrzem

Stan jakości powietrza 14.08. - 27.08.2023 r.

Poniżej godzinowe stężenia PM10 z wykreślonymi średnimi w badanym czternastodniowym okresie.

wykresy stężeń PM10 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnie stężenie pyłów na poziomie ok. 36,3 µg/m3 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości, dużo niższe przy ul. Tołstoja ok. 26,4 µg/m3.
Najniższe na stacjach przy ul. Chrościckiego i Bajkowej ok. 18,4 µg/m3.

W okresie badawczym nie zarejestrowano przekroczeń dopuszczalnej (50 µg/m3) normy średniodobowej.

Poniżej godzinowe stężenia PM 2,5 z wykreślonymi średnimi w badanym okresie.

wykresy stężeń PM 2,5 na stacjach zanieczyszczeń powietrza w Warszawie

Najwyższe średnia stężenie PM 2,5 zarejestrowano na stacji komunikacyjnej przy Al. Niepodległości 16 µg/m3, niższe przy Tołstoja ok. 15,7 µg/m3.
Najniższe przy Bajkowej ok. 10,2 µg/m3.

Ile PM 2,5 w PM 10?

Na stacji komunikacyjnej jest go trochę więcej niż w poprzednim okresie – 44 %.
Na wykresie wygląda to tak;

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

A na stacji przy Chrościckiego jest go 77%.
Na wykresie wygląda to tak;

wykresy stężeń zanieczyszczeń na stacji komunikacyjnej w Warszawie

Niby w tym samym mieście, a jaka różnica...

Krystyna Kowalska

Tagi: monitoring, powietrze, stacja pomiarowa, WIOŚ, GIOŚ, PM10, PM2,5, indeks jakości powietrza, WHO, stężenia zanieczyszczeń, EEA, Europejska Agencja Środowiska


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone