logo

17.02.2024 r.

Zazielenianie doliny

Ten mini reportaż powstał na podstawie filmu dokumentalnego, ukazującego wieloletnią ludzką działalność w celu przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych dolinie rzeki Żółtej.

krajobraz księżycowy przed rewitalizacją doliny rzeki Żółtej

Oglądając górzyste tereny doliny przed rewitalizacją przypominające krajobraz księżycowy trudno uwierzyć, że przez wieki dewastowany ekosystem, odrodził się z pomocą człowieka w tak krótkim czasie.
O przeszłość nie można oskarżać miejscowej ludności, która nie mając alternatywy ścinała wszystko co mogło posłużyć do ogrzania domu, ugotowania posiłku czy powiększenia poletka do upraw.

krajobraz księżycowy doliny rzeki Żółtej przed rewitalizacją

W końcu pozbawiona roślinności dolina nie żywiła, nie ogrzewała...
Gleba jałowiała przez ciągłe zmywanie coraz jej głębszych warstw bezpośrednio do rzeki. Ta olbrzymia ilość dostającej się do rzeki zawiesiny niszczyła w niej życie biologiczne. „Łysymi” stokami w czasie większych opadów spływy lawiny błotne zagrażając bezpośrednio ludziom i ich domostwom. Do tego przez znacznie wypłycone koryto rzeki nie mogące zebrać gwałtownie spływających wód deszczowych było przyczyną powodzi na olbrzymich obszarach i śmierci dużej ilości ludzi.

Działania na rzecz przywrócenia charakterystycznych dla tej doliny ekosystemów i zarazem zaspokojenia potrzeb lokalnej ludności objęte były programem rządowym.

Efektami programu rewitalizacji doliny rozpoczętej w osiemdziesiątych latach ubiegłego stulecia można się było zachwycać już po 2015 roku.

Poniższe zrzuty z filmu pokazują stan przed i po rewitalizacji

Siłą roboczą byli tubylcy którzy zanim posadzili rośliny musieli sami w góry wnieść sadzonki, wodę i ziemię.

transport drzew na górę

W programie rewitalizacji doliny zadbano o zaspokojenie potrzeb lokalnej ludności.
Wygospodarowane pola uprawne zabezpieczono przed rozmywaniem zielonymi barierami.

pola uprawne na tarasach doliny

pola uprawne na tarasach doliny

pola uprawne na tarasach doliny

Ilość zawiesin po rewitalizacji doliny spadła o ponad 80%. Do rzeki powróciło życie.

Krystyna Kowalska

Tagi: ekoswiatowid.pl, eko, eco, przyroda, powietrze, zieleń, klimat, środowisko, rzeka Żółta, River Yellow, Chiny, Światowid


www.ekoswiatowid.pl


wszelkie prawa zastrzeżone